Az alapítvány célja:


■ egészségmegörzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás.

■ a DOTE Gyermekklinika Neonatológiai Intenzív Osztályán és Gyermek Intenzív Osztályán kezelésre szoruló újszülöttek, koraszülöttek és gyermekek gyógyítássához, gondozásához szükséges műszerek, eszközök, gyógyszerek, stb. beszerzésével, az osztályok korszerűsítéséhez való hozzájárulással,
■ betegségekkel kapcsolatos kutatómunka támogatásával,
■ a szakmai színvonal elősegítését célzó, megőrzéséhez szükséges, orvosok, nővérek továbbképzését biztosító konferenciák és szakirányú képzések támogatásával,
■ a gyerekek kórházi elhelyezése esetén a szülőkkel való folyamatos együttlét, kórházi elhelyezés biztosításának támogatásával kívánja megvalósítani.


Alapító: Soltés Katalin

Kuratórium:

elnök:
a Debreceni Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikája Neonatológiai Intenzív Osztályának mindenkori vezetője:
Dr. Nagy Andrea

tagok:
Dr. Bálega Erika
Dr. Pataki István

Az alapítvány nyitott, ahhoz mind, belföldi, mind külföldi jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező magánszemélyek és természetes szemyélyek egyaránt csatlakozhatnak.

Az alapítvány politikamentes, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és azoktól támogatást nem kap.
Országgyűlési, megyei, fővárosi és helyi képviselőjelöltet a választásokon nem állít és nem támogat.

Az alapítvány határozatlan időre létesül. Esetleges megszűnése esetén a fennmaradó vagyona a DOTE Gyermekklinikára száll.